Select Page

Teknik containere

På DC-Supplys værksted har vi udviklet og bygget mange forskellige typer teknik containere til anvendelse både i Danmark, i udlandet og offshore. Har du for eksempel brug for ekstra værkstedskapacitet eller testfaciliteter, kan løsningen meget sandsynligt findes, når vi i fællesskab udvikler en specialløsning, der tilgodeser netop din virksomheds specifikke behov.

Custom built bus garage in containers

Custom built bus garage in containers

For Aalborg Municipality’s project about the deployment of driverless buses in Aalborg East, DC-Supply has built a bus garage in special measurement containers.

Wind Turbine Test Station

Wind Turbine Test Station

Although the testing site was almost permanent, it is not legal to construct a permanent building for the task on the location. In that situation, containers can be extremely useful to work with.

Custom built control room for winch

Custom built control room for winch

Rolls-Royce Marine needed special facilities that could serve as a control room to a winch on one of AP Moller Maersk’s ships. They needed a special solution that could be prepared on shore and transported by ship.

Salg og leje af specialbyggede teknik containere

Uanset om du skal bruge en fast eller mobil løsning, kan vi skræddersy en teknik container, der eksempelvis kan indrettes med specialværktøjer, kraner eller andre hjælpemidler, der sætter jer bedre i stand til at løse opgaver internt såvel som eksternt. Vi har stor erfaring med produktion af mobile container løsninger, der nemt kan fragtes over store afstande og tilpasses anvendelse fra gang til gang – eksempelvis har vi både leveret mobile lakseslagterier til Færøerne, et mobilt mælkepakkeri til Afrika, samt røggasmåling udstyr til et kraftværk i Libanon.

En teknik container kan endvidere være en omkostningseffektiv løsning, når det ikke er lovligt at opføre permanent bygning til den givne opgave på lokationen. Dette gør sig ofte gældende i tilfælde, hvor der er brug for en eller anden form for test station – f.eks. Til vindmøller, vandrensning eller lignende. Hos DC-Supply står vi klar med erfaring og ekspertise til at rådgive og vejlede omkring netop dit projekt, uanset størrelsen – så har du brug for en teknik container er første skridt på vejen til en fornuftig løsning at kontakte vores salgsafdeling og høre nærmere om mulighederne!

Would you like to know more?
Contact us
Our strong experienced team is ready to support and advise you with your next container project. Please get in touch, if you would like to know more.
Share This