20 fods sidedørscontainere har, udover de sædvanlige containerdøre i gavlen, også containerdøre i den ene langside.